Woorden en beelden,
– en sinds kort ook geluiden
vullen elkaar aan,
dagen elkaar uit. 
Vormen mijn blik op de werkelijkheid. 
Worden verhalen, 
mijn verhalen. 
Verhalen om te delen. 
Welkom op mijn site
Vertelzucht

Onderzoeken, aanschouwen,
of gewoon gadeslaan,
meegaan in de flow
en dan erbuiten stappen.
Beschouwen,
overpeinzen, 
overwegen.
En dan vertellen.