Altijd zijn er wel ergens werkzaamheden, wordt er geknutseld aan fonteinen en standbeelden. Het is ook nooit helemaal duidelijk wat de werkzaamheden precies behelzen maar er wordt wel altijd door een groepje aan gewerkt. Of beter gezegd er is er altijd eentje die actief iets doet – in dit geval zijn het er zelfs twee – en de anderen kijken toe, geven aanwijzingen of leveren commentaar. Het was een vertrouwd beeld deze werkzaamheden aan de ‘Divers’ van David Martin op het vijfde niveau van de Cascade in Jerevan, Armenië. – 7 juni 2023.